فوتبال مالکانه و تهاجمی استقلال در بازی سوپر جام و در مصاف با نساجی هم ادامه پیدا کرد. بر اساس داده های سایت های آنالیز استقلال در سوپر جام بازی بهتری از خود به نمایش گذاشت و شایسته تصاحب جام قهرمانی بود. جدا از برتری در مالکیت استقلال در جریان بازی 14 بار اقدام به شوتزنی کرد در حالی که تعداد شوت های نساجی 3 شوت بود. 469 پاس در برابر 232 پاس نشان می دهد تیم استقلال اشتیاق بیشتری برای پیروزی در مسابقه داشت و برای رسیدن به این مهم بازی رو به جلو با تعداد پاس های زیاد را انتخاب کرده بود. 6 موقعیت گل در برابر 1 موقعیت گل. با این حال نتیجه ای که در این بازی به ثبت رسید، یک بر صفر به سود استقلال بود، به این خاطر که در چند صحنه علیرضا حقیقی نمایش خوبی در چارچوب دروازه تیم نساجی داشت و حتی موقعیت های تک به تک را هم مهار کرد. در یکی دو صحنه هم تیرک دروازه به کمک این دروازه بان آمد.

Pezhman نباید اینقدر فرصت از دست داد ، تیمی با سودای قهرمانی باید فرصت طلب باشه.