#هادی_نراقی #آندرانیک_اسکندریان #اصغر_حاجیلو #پرویز_مظلومی #حمید_ملک_احمدی #حسن_نظری #ایرج_دانایی_فرد #سعید_مراغه_چیان #رضا_نعلچگر #شاهرخ_مطیعی #مصطفی_مسلمی تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد .... بی نهایت از شما بزرگان سپاسگزاریم

Amir 💙💙💙💙