مالکیت مشترک که یکی از دلایل حذف استقلال از دو فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا می باشد باعث شده تا سازمان خصوصی سازی بلوک پنجاه و یک درصدی که مالکیت را به همراه میاورد را برای فروش قرار دهد. برای فروش استقلال پنج میلیارد و پانصد و سه میلیون سهم معادل پنجاه و یک درصد سهام باشگاه به فروش گذاشته شده که در دوازدهم دی ماه قرار است به فروش گذاشته شود. به نظر می رسد که این مزایده نیز مانند مزایده های قبلی شکست بخورد و سهام استقلال از راه های دیگری عرضه شود.