بیرانوند تبدیل به یازدهمین شکار کوین یامگا در ضربات پنالتی شد تا این بازیکن ارزشمند آمار صد در صد پنالتی های خود را حفظ کند. علیرضا حقیقی سه مرتبه ، نوشی صوفیانی - فروزان و اخباری هر کدام دو مرتبه ، صادقی - پور حمیدی - گروسیان اکبرمنادی - فرعباسی و جعفرپور نیز هر کدام یک بار اسیر آرامش و فریب ستاره استقلالی شده اند.

Amir 💎💎💎💎