آندرانیک اسکندریان به همراه ایرج دانایی فرد اولین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بودند که به تیم منتخب جهان دعوت شده اند. آنها در بازی خداحافظی پله یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال حضور داشته اند. اسکندریان به همراه مهدی پاشازاده تنها مدافعین تاریخ فوتبال ایران هستند که در تیم منتخب دنیا دعوت شده و بازی کرده‌اند.

Amir 💙💙💙💙💪