ایستاده :‌ کاپیتان پرویز قلیچ خانی ، فرامز ظلی ، کارو حق وردیان ، علی جباری ، فریدون معینی ، اکبر کارگرجم نشسته : مهدی حاج محمدی ، علی رحمانی ، جواد قراب ، ابراهیم آشتیانی ، عزت جان ملکی