جام باشگاه های آسیا سال هزار و سیصد و هفتاد با قهرمانی تیم استقلال ایران به پایان رسید. تصویر امیر قلعه نویی سرمربی فعلی تیم ملی ایران را در کنار جام قهرمانی آسیا یاد آور تیم رویایی آن روزهای فوتبال ایران می باشد. ستارگان بزرگی که تاریخ را در آن سال ورق زدند. با آرزوی موفقیت ژنرال عزیز در بازی امروز