به گزارش تصویری بازی امروز پرداختیم

هوادار و پرسپولیس امروز با هم دیدار کردند که پرسپولیس برنده این بازی شد. به گزارش تصویری این مسابقه پرداخته شده است:

عکاس: مهدی افشاری