صفحات اول روزنامه های ورزشی امروز اروپا را هرروز در طرفداری بخوانید

طرفداری | بسته شدن درهای نیوکمپ و بیست سالگی ریاست انریکه سرزو در اتلتیکو مادرید تیتر امروز روزنامه‌های ورزشی اروپا (شنبه 27 می 2023) بود.

کوریره دلو اسپورت

یوونتوس؛ دومی برای مکس
سلام؛ لوئیس تو به ناپولی می‌آیی؟

توتو اسپورت

آیا مطمئنید عدالت رعایت می‌شود؟

مارکا

بیست سالگی ریاست انریکه سرزو در اتلتیکو مادرید
یک جام کم است اما به زودی خواهد آمد

آاس 

آسنسیو به درهای خروج مادرید نزدیک شد
آنچلوتی، کین را ترجیح می‌دهد

موندو دپورتیوو

لاپورتا: این استادیومِ زندگی ما بارسایی‌هاست

اسپورت

خاطره‌بازی لاپورتا از نیوکمپی که فردا درهایش بسته می‌شود
نیوکمپ عمر من است

اکیپ

شادی نزدیک است