استقلال بیانیه جدیدی صادر کرده است

باشگاه استقلال اعتراض خود را به AFC اعلام کرده است.

به گزارش طرفداری و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، باشگاه استقلال اعتراض رسمی و شکایت خود به همراه مستندات و مدارک جهت صدور مجوز حرفه‌ای این باشگاه  را به AFC ارسال کرد.

باشگاه استقلال در صورت لزوم، این موضوع را در دادگاه عالی ورزش هم پیگیری خواهد کرد.