ابوالفضل جلالی زیر آخرین پست فرهاد مجیدی کامنتی گذاشته بود که در حال حاضر نیست!

کامنت ابوالفضل جلالی زیر پست فرهاد مجیدی پس از دقایقی ناپدید شد.

طرفداری | ابوالفضل جلالی بازیکن استقلال که سابقه بازی زیر نظر فرهاد مجیدی را هم دارد، زیر عکس این سرمربی کامنتی گذاشته بود که پس از دقایقی پاک شد.

مشخص نیست دلیل پاک شدن کامنت ابوالفضل جلالی در زیر پست فرهاد مجیدی چه بوده است. گویا به جلالی توصیه شده در شرایط فعلی و حساس استقلال، کامنت خود را از زیر آخرین پست سرمربی سابق استقلال پاک کند تا از به وجود آمدن حواشی بیشتر جلوگیری شود.