تکلیف انتخاب و معرفی ۳ عضو هیات مدیره پرسپولیس مشخص شد.

طرفداری | با واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از ۶ بانک، تکلیف آینده مدیریتی این باشگاه هم تا حدودی مشخص شده است.

بر اساس صورتجلسه‌ای که به امضای اعضای کنسرسیوم رسیده و از آنجایی که بانک شهر ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار دارد قرار است نائب رئیس و دو عضو هیات مدیره این باشگاه توسط این بانک مشخص و معرفی شوند.

به همین دلیل بانک شهر بیشترین حق رای را در جلسات هیات مدیره پرسپولیس خواهد داشت اما قرار است تصمیمات، با نظر شورایی اعضای هیات مدیره اتخاذ شود تا خللی در امور اجرایی به وجود نیاید. سایر اعضای هیات مدیره شرکت ورزشی پرسپولیس را دیگر اعضای کنسرسیوم معرفی خواهند کرد.