رحمتی به خداحافظی حسینی واکنش نشان داد.

سیدمهدی رحمتی استوری جدیدی منتشر کرد.

به گزارش طرفداری، سیدمهدی رحمتی با انتشار یک استوری به خداحافظی سیدجلال حسینی از فوتبال واکنش نشان داد: