بعد از کری ساپینتو برای مورایس اینبار سرمربی تیم سپاهان برای همتایش در استقلال کری خواند. 

ساپینتو در ترکیه که بود گفت من یک مربی جاه‌طلب هستم و ذهنیت برنده دارم. اما مورایس  در مواجه با ساپینتو تصمیم گرفته دیدار با خوشه طلایی را با حضور تماشاگر برگزار کند. او نگرانی از این ندارد تیمش را پیش از شروع مسابقات لیگ برتر به همه از جمله ساپینتو و استقلال نشان بدهد. این در حالی است که ساپینتو دیدارهای تیم استقلال را در غیاب تماشاگر برگزار می‌کند. 

مورایس با این تصمیم به واقع خواسته ترس را به اردوی تیم آبی ببرد. اینکه با وجود شناخت استقلال از سپاهان هم تیمش برای برد بازی می‌کند. مورایس می خواهد ثابت کند مربی شجاعی است و این قدر به تیمش ایمان دارد که پیش از بازی با استقلال آن را به همه نشان می‌دهد. 

دیدار سپاهان در برابر خوشه طلایی فردا ساعت ۱۹ در استادیوم نقش جهان برگزار می‌شود.