جذب محمد محبی برای استقلالی ها تبدیل به ماجرای طولانی شده و مذاکرات مدیران استقلال با مدیران سانتاکلارا در چندین مقطع مختلف ادامه داشته است.

البته یک بار هم توافق حاصل شد که خود محمد محبی و خانواده اش تمایل نداشتند راهی ایران شوند. با این حال اصرار ساپینتو به جذب محبی باعث شده مدیران استقلال باز هم با او مذاکره کنند و گفته می شود این بازیکن به زودی آبی پوش خواهد شد.

در همین راستا در فضای هواداری استقلال شایعه شده محمد محبی فردا به تهران می رسد تا قراردادش را با استقلال به صورت رسمی امضا کند.