طبق تصمیم خوزه مورایس، میلاد جهانی در لیست مازاد سپاهان قرار گرفت

مورایس، جهانی را در لیست مازاد سپاهان قرار داد.

به گزارش طرفداری، میلاد جهانی که بدلیل مصدومیت نتوانست در تمرینات سپاهان حاضر شود با تصمیم خوزه مورایس سرمربی طلایی پوشان در لیست مازاد سپاهان قرار گرفت.