بارسلونا آماده استقبال از مارکوس آلونسو است.

مارکوس آلونسو فولبک چپ 31 ساله چلسی، خرید بعدی بارسلونا خواهد بود.

به نقل از جرارد رومرو؛ انتقال آلونسو به بارسلونا قطعی است و او خرید بعدی لاپورتا برای بلوگرانا محسوب می شود. فابریتزیو رومانو نیز تایید کرد انتقال آلونسو به بارسلونا در مرحله نهایی است و دو باشگاه در حال مذاکره روی جزییات هستند. مبلغ این انتقال کمتر از 10 میلیون یورو است. قرارداد آلونسو با بارسلونا سه ساله خواهد بود.