پاریسی ها قرار است برای میلان اشکرینیار اقدام کنند. 

پاری سن ژرمن قصد دارد با پیشنهادی تازه به سراغ میلان اشکرینیار برود.

طرفداری | به گزارش اکیپ، پاری سن ژرمن می خواهد پیشنهاد جدیدی برای جذب میلان اشکرینیار به اینتر ارائه دهد. اینتر برای فروش مدافع اسلواک خود، حدود 70 میلیون یورو طلب خواهد کرد. پاری سن ژرمن هنوز در راستای جذب این مدافع اقدام جدیدی انجام نداده اما قرار است یک تلاش دیگر در این راستا انجام دهد. 

لوئیس کامپوس، مدیر ورزشی پاری سن ژرمن که از حامیان اصلی این انتقال است، صعی می کند تا هر طور که شده اشکرینیار را به ترکیب پاری سن ژرمن اضافه کند اما خبر رسیده که او از همین حالا یک گزینه جانشین دارد تا در صورت عدم جذب اشکرینیار، به سراغ او برود.