به گزارش "ورزش سه" درحالی که در روزهای گذشته محبی در تهران حاضر بود تا قراردادش را با استقلال منعقد کند به دلیل مشکلات در جابجایی مبلغ مورد نظر به حساب باشگاه پرتغالی، این انتقال زمان‌بر شده بود‌.
با این حال، با توجه به اینکه باشگاه استقلال مبلغی در حدود مبلغ انتقال محبی از سانتاکلارا را بابت فروش حسین‌زاده به شارلوا از این باشگاه بلژیکی طلب داشت، با وصول این طلب از باشگاه بلژیکی توانست فرآیند انتقال پول به حساب باشگاه پرتغالی را تسهیل کند.
به این ترتیب، آبی‌ها دیگر مشکلی بابت عقد قرارداد با محمد محبی نداشتند و توانستند امروز این قرارداد را نهایی کنند.
با این حساب، آبی‌ها جای خالی ستاره فصل گذشته خودشان را که به دنبال لژیونر شدن استقلال را ترک کرده بود، با یک ستاره لژیونر دیگر پر کردند تا برای فصل جدید اسکوادی سراسر هجومی در اختیار داشته باشند.