سرمربی استقلال خیلی زود توانست شرایط دفاعی تیمش را دگرگون کند.

ریکاردو ساپینتو‌ در ۴ بازی و یک نیمه که سیستم تیمش را دفاع خطی کرده است فقط یک گل دریافت کرده است.

به گزارش طرفداری، ریکاردو ساپینتو‌ در بازی با سپاهان و نیمه اول بازی با ملوان تیمش را با سیستم ۳ دفاعه به زمین فرستاد که آبی ها در ۳ نیمه ۳ گل دریافت کردند و نمایش خوبی نداشتند.

با این حال‌ ساپینتو از نیمه دوم بازی با پیکان سیستم تیمش را دفاع خطی کرد و هرگز به آن دست نزد، جالب است که بدانید آبی ها در این بازی ها فقط یک گل دریافت کردند و شرایط دفاعی شان فوق العاده شد. 

جالب است که بدانید تک گل خورده استقلال در بازی با نساجی و از روی نقطه پنالتی بود و آبی ها هرگز با دفاع خطی در جریان بازی گلی دریافت نکرده اند.