پرسپولیسی ها امروز 80 دقیقه تمرین کردند.

پر‌سپولیس امروز در ورزشگاه کاظمی تمرین کرد. به گزارش تصویری تمرین امروز سرخپوشان پرداختیم: