آنتونیو رودیگر از رویکرد خود در مقابله با حریفان صحبت کرد.

آنتونیو رودیگر، مدافع آلمانی رئال مادرید طی مصاحبه ای که با مارکا داشت گفت:

والدینم از بچگی من را جنگجو صدا می کردند. اگر مانعی باشد، 10 بار به آن خواهم خورد اما در نهایت از آن عبور خواهم کرد. روش من برای متوقف کردن رقبا؟ در اشتوتگارت برای من به قیمت گرفتن چند کارت قرمز تمام شد. خانواده ام می خواستند من را برای صحبت نزد کسی بفرستند، اما این رویکرد در قبال من اشتباه بود، چون دوست ندارم با غریبه ها در مورد احساساتم صحبت کنم. من دوست دارم حریفانم را آنالیز کنم تا ببینم اگر کمی آنها را تحریک کنم چگونه واکنش نشان می دهند. من باید بازی روانی کنم و حرف های تخریبی بزنم. عاشق این کار هستم.