در حالی که قرار بود بعد از دو هفته تعطیلی تمرین امروز استقلال استارت بخورد، این تمرین با اعتصاب بازیکنان این تیم همراه شد.

استقلالی ها از شب گذشته برای اعتصاب در تمرین امروز هماهنگ شده بودند و از این رو امروز در تمرین اعلام کردند تا زمانی که مطالبات شان پرداخت نشود، تمرین نخواهند کرد.

آن ها بدون انجام تمرین، مجموعه انقلاب را ترک کردند تا استقلال که این روزها مشکلات مالی زیادی دارد با یک چالش جدید دیگر هم مواجه شوند.