مدیرعامل استقلال هنوز به آخرین وعده خود عمل نکرده است.

بازیکنان استقلال هنوز پاداش قهرمانی در سوپرجام را دریافت نکرده اند.

به گزارش طرفداری، بعد از پیروزی استقلال برابر نساجی و قهرمانی این تیم در سوپرجام علی فتح الله زاده در رختکن به بازیکنان این تیم قول پرداخت پاداش 3 برابری داد.

با این حال با گذشت چند هفته از بازی سوپرجام هنوز بازیکنان استقلال پاداش پیروزی برابر نساجی را دریافت نکرده اند و این موضوعی است که آنها را دلخور کرده است.

به جز این پرداختی به تعدادی از بازیکنان استقلال بسیار کم بوده است و این موضوعی است که آنها تصمیم گرفتند امروز در تمرینات شرکت نکنند.