النصر ضمن تشکر از ابوبکر، با او خداحافظی کرد.

وینسنت ابوبکر، مهاجم 30 ساله تیم ملی کامرون، قرارداد خود با النصر عربستان را فسخ کرد. او به زودی با قراردادی 2.5 ساله به بشیکتاش ترکیه می رود تا جانشین ووت وخهورست در این تیم شود.

غیر رسمی؛ وینسنت ابوبکر به بشیکتاش پیوست

با تایید باشگاه النصر عربستان؛ قرارداد ابوبکر با این باشگاه فسخ شده است. از قرارداد او با این باشگاه عربستانی 1.5 سال دیگر باقی مانده بود اما النصر برای ثبت قرارداد کریستیانو رونالدو نیاز داشت یکی از بازیکنان خارجی خود را از لیست خارج کند. این مهاجم کامرونی اکنون در مسیر استانبول است تا به بشیکتاش ملحق شود. او از همین بشیکتاش به النصر پیوسته بود.