استقلال و ملوان در حالی بازی هفدهم خود در مسابقات فوتبال لیگ برتر را برابر هم برگزار می کنند که ملوان در بهترین روزهای خود در سالهای اخیر و استقلال در بدترین روزهای 2 سال گذشته خود در مسابقات لیگ قرار دارند.

ملوان در شش هفته اخیر بی شکست مانده است و در 511 دقیقه بازیهای خود گلی دریافت نکرده است، در آن سو استقلال در سه هفته اخیر مسابقات خود با یک مساوی و 2 باخت، تنها یک امتیاز دشت کرده است، این کارنامه برای تیمی است که قبل از 2 باخت اخیر خود، در 44 بازی متوالی از مسابقات لیگ برتر تنها 2 بار بازنده شده بود.

به گزارش طرفداری، به عبارتی، تیم فوتبال استقلال تهران در 44 هفته یک بار بازنده شد و در 3 هفته 2 بار شکست خورد! در آن سو ملوان بی شکست ترین روزهای خود را در این عرصه تجربه می کند.

استقلال از آخرین بازی لیگ بیستم حرفه ای تا هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ امسال 44 بازی برگزار کرد و در این مدت تنها در هفته اول مسابقات لیگ امسال برابر تیم سپاهان بازنده شد، اما آنها در 2 هفته اخیر 2 باخت برابر تیم های فوتبال تراکتور و سپاهان تجریه کرده و پرونده بسیار خوب آنها در زمینه بی شکستی در این مدت تا حدودی خراب شده است.

تیم های فوتبال استقلال و ملوان برای برگزاری شصتمین دیدار تاریخ فوتبال خود در حالی به مصاف هم می روند که استقلال با کسب 27 امتیاز در رده چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر ایستاده است.