اورتون در جستجوی سرمربی جدید است.

پس از برکناری فرانک لمپارد از هدایت اورتون، این باشگاه به دنبال پیدا کردن جانشینی مناسب برای لمپارد است. رالف هازن هوتل سرمربی سابق ساوتهمپتون نزدیک ترین گزینه به نیمکت تافی ها است.

به نقل از اسکای اسپورت؛ شان دایچ، مارچلو بیلسا و رالف هازن هوتل گزینه های اصلی اورتون هستند. بیلسا تمایلی به همکاری با اورتون در این شرایط بحرانی ندارد. از بین دایچ و هازن هوتل، سرمربی اتریشی از شانس بیشتری برای هدایت اورتون برخوردار است.