به گزارش "ورزش سه"، جشنواره گل گل‌گهری‌ها در ورزشگاه اختصاصی خودشان با ارسال بی نقص نوید عاشوری و ضربه سر رضا شکاری در دقیقه 29 آغاز شد و پیش از اینکه نیمه به پایان برسد، شاگردان امیر قلعه‌نویی دو بار دیگر هم دروازه فرهاد کرمانشاهی را باز کردند.
گل دوم سرمه‌ای پوشان سیرجانی اینبار روی پاس در عمق رضا شکاری برای مرتضی تبریزی به دست آمد و مهاجم گل‌گهر با یک شوت محکم دروازه تیم میهمان را برای دومین مرتبه در دقیقه 45 باز کرد.
این پایان کار برای مسجد سلیمانی‌ها نبود و شاگردان امیر قلعه‌نویی بار دیگر روی پاس رضا شکاری و ضربه دقیق نوید عاشوری در دقیقه 5+45 به گل سوم دست پیدا کردند.
گل‌گهر که به خواسته خود رسیده بود با فشار کمتری نیمه دوم را آغاز کرد ولی سه تعویض همزمان امیر قلعه‌نویی برای تقویت بخش تهاجمی تیمش سبب شد درنهایت ادامه حملات گل‌گهر برای آنها گل چهارم مسابقه را هم 1+90 روی ارسال برزای و ضربه سر شاکری در بر داشته باشد.
عکس‌ها ابوالفضل امیرزاده

1831527
1831528
1831529
1831530
1831531
1831532
1831533
1831534
1831535
1831536