در 60 ثانیه به مرور تیترهای روزنامه های ورزشی می پردازیم

اختصاصی طرفداری / سوژه های متفاوتی تیتر روزنامه ها شده اند.

در 60 ثانیه با مرور مهم ترین تیترهای روزنامه ها همراه ما باشید.