مدافع استقلال بسیار از رفتار باشگاه دلخور است و به همین دلیل هم یکی از کسانی بود که حاضر نشد تمرین کند

از بین بازیکنان استقلال محمدحسین مرادمند بیشتر از سایرین از رفتار باشگاه دلخور است.

به گزارش طرفداری، محمدحسین مرادمند در این فصل دقایق کمی برای استقلال بازی کرده است اما به جز این او از رفتار مالی باشگاه هم به شدت دلخور است.

مرادمند در نیم فصل دوم گذشته برای پشت سرگذاشتن خدمت سربازی از استقلال جدا شد  و در اقدامی عجیب باشگاه تا کنون مطالبات فصل گذشته این بازیکن  را پرداخت نکرده است.

این موضوعی است که عصبانیت شدید مرادمند را در پی داشته است تا جایی که گفته می شود او حاضر نشده در برخی از تمرینات شرکت کند و به همین دلیل هم نامش از لیست بازی ها خط خورده بود.