لیست امیر قلعه نویی سوژه 60 ثانیه فوتبال ایران بود...

شب گذشته اولین لیست امیر قلعه نویی در تیم ملی رسما منتشر شد.

به گزارش طرفداری، هر بار که لیست های تیم ملی زیر نظر سرمربیان مختلف منتشر می شود، گروهی از هواداران و باشگاه های مختلف نسبت به دعوت نشدن برخی بازیکنان معترض می شوند و این اتفاق شب گذشته هم رقم خورد.

البته یک واقعیت است که نمی توان همیشه همه را راضی نگه داشت و درباره لیست تیم ملی هم محدودیت هایی وجود دارد و سرمربی تیم ملی نمی تواند همه بازیکنان را دعوت کند.