سپاهان در سالی که گذشت برنامه ای است که رسانه طرفداری به هواداران سپاهان تقدیم می کند. در قسمت چهارم این برنامه عملکرد دروازه بان های سپاهان زیر ذره بین قرار گرفته است

پیام نیازمند یکی از ارکان موفقیت سپاهان در لیگ بیست و دوم است.

به گزارش طرفداری، "سپاهان در سالی که گذشت" سلسله برنامه ای است که در ایام تعطیلات نوروز و در 15 قسمت تقدیم شما مخاطبین گرامی به ویژه هواداران سپاهان خواهد شد.

در قسمت چهارم این برنامه، علیرضا کوچک عملکرد دروازه بان های سپاهان را بررسی می کند.

شما بیننده چهارمین قسمت از برنامه "سپاهان در سالی که گذشت" هستید.