سپاهان در سالی که گذشت برنامه ای است که رسانه طرفداری به هواداران سپاهان تقدیم می کند. در قسمت ششم این برنامه عملکرد خط حمله سپاهان را بررسی می کنیم

خط هافبک سپاهان، قلب تپنده زردپوشان اصفهانی در این فصل است.

به گزارش طرفداری، "سپاهان در سالی که گذشت" سلسله برنامه ای است که در ایام تعطیلات نوروز و در 15 قسمت تقدیم شما مخاطبین گرامی به ویژه هواداران سپاهان خواهد شد.

در قسمت ششم این برنامه، خط هافبک سپاهان توسط علیرضا کوچک مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

شما بیننده ششمین قسمت از برنامه "سپاهان در سالی که گذشت" هستید.